Woord vooraf

Deze gids, waarin wij u een beeld schetsen van onze Koning Willem-Alexanderschool, is bedoeld als informatie voor ouders  en  verzorgers van  de (toekomstige)  leerlingen.

Jaarlijks wordt er een schoolinfo uitgegeven met daarin de schoolactiviteiten, de voor u van belang zijnde data en adresgegevens van bij de school betrokken personen en instellingen.

U leest een samenvatting van de omschrijving van de identiteit waaruit we het onderwijs geven, maar ook over het pedagogisch klimaat op de school, de wijze waarop het onder-wijs georganiseerd wordt, hoe de contacten met u onderhouden worden, hoe de leerlingen gevolgd worden in hun ontwikkeling en hun leervorderingen en op welke wijze ingespeeld wordt als er zich knelpunten in hun ontwikkeling voordoen. 
Een uitvoerige beschrijving van met name de identiteit vindt u in het document: “Koers-vast”.

Daarnaast biedt de schoolgids veel praktische informatie met daarbij de adresgegevens van genoemde personen en instellingen.

Heeft u vragen over onze school, schroom dan niet hierover contact op te nemen met de directeur. Wij stellen onderling contact zeer op prijs. 

Het is mijn hartelijke wens dat wij met ouders en personeel het tijdelijk, maar bovenal het geestelijk welzijn van onze kinderen zullen zoeken. Dat gehoord en gezien mag worden: “Want de HEERE is goed, Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid, en Zijn getrouwheid van geslacht tot geslacht”. (Psalm 100 vers 5)


De directeur,

 

J. Kuijers

 

Voor alle data geldt: Deo Volente.
 

301