Bestuursinformatie

Het bestuur van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van scholen met de Bijbel te Staphorst beheert vijf scholen in de gemeente Staphorst, te weten:

-Dr. Maarten Lutherschool, Punthorst
-Ds. Harmen Doornveldschool, Staphorst
-Koning Willem-Alexanderschool, Staphorst
-Prins Mauritsschool, Staphorst
-Willem de Zwijgerschool, Staphorst

Het bestuur bestaat uit negen leden.

In artikel 3 en 4 van de statuten wordt kort het doel en de uitgangspunten van de vereniging verwoord:

Artikel 3:

Het doel van de vereniging is de stichting en instandhouding van scholen met de Bijbel te Staphorst.

Haar grondslag is het eeuwig , onveranderlijk Woord van God.

Haar beginsel is, dat de volksopvoeding en het volksonderwijs geheel in overeenstemming moeten zijn met de in de Bijbel geopenbaarde wil van God.

 

Artikel 4:

De vereniging onderschrijft geheel en onvoorwaardelijk Gods heilig en onfeilbaar Woord en de Drie Formulieren van Enigheid; te weten: de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels.

Zij beschouwt als de nauwst aansluitende vertaling van Gods Woord, de Statenvertaling die door het besluit van de Dordtse Synode van 1618 en 1619 tot stand is gekomen. Deze vertaling is de enige voor het gebruik op de scholen toegestane vertaling.

514