1. De school

1.1 Naam en adres

 

Koning Willem-Alexanderschool

School met de Bijbel

Adm. W.G. van Nesstraat 12

7951 AL  Staphorst

0522 – 46 16 16

info@kwastaphorst.nl

 

1.2 Directie

Dhr. J. Kuijers

Rechterensweg 30

7951 KW  Staphorst

tel. 0522 – 26 34 56

e-mail: directie@kwastaphorst.nl

 

1.3 Voedingsgebied van de scholen:

De voedingsgebieden van de scholen zijn als volgt vastgesteld:

 

Ds. Harmen Doornveldschool

De leerlingen die wonen ten westen van de A28 tot Dekkersland/Dekkersweg en de leerlingen die in het buitengebied wonen.

Ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen die wonen aan de Oude Rijksweg  ten westen van de Goudenregenstraat Rouveen mogen kiezen tussen de Koning Willem-Alexanderschool, Ds. Harmen Doornveldschool en de Dr. Maarten Lutherschool.

 

Willem de Zwijgerschool

De leerlingen die wonen in het gebied ten zuiden van de Gemeenteweg, met als grens aan de oostkant de spoorlijn, aan de zuidkant de Gorterlaan en aan de westkant de A28.

 

Koning Willem Alexanderschool

De leerlingen die wonen in het gebied: Plan-Noord Staphorst, Gemeenteweg aan beide zijden tussen de Hoek en het spoor, ten westen van Dekkersweg/Dekkersland aan de Oude Rijksweg en de nieuwbouw van Rouveen bezoeken deze school.

Ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen die wonen aan de Oude Rijksweg ten westen van de Goudenregenstraat Rouveen mogen kiezen tussen de Koning Willem-Alexanderschool, Ds. Harmen Doornveldschool en de Dr. Maarten Lutherschool.

 

Prins Mauritsschool

De leerlingen die tussen de volgende grenzen wonen, bezoeken deze school:

De spoorlijn, het kanaal bij Meppel, het riviertje de Reest en de Staatsbossen. Daarnaast bezoeken de leerlingen vanuit het gebied achter de Reest en uit de Staatsbossen de school. Ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit de kern van IJhorst mogen kiezen tussen de Dr. Maarten Lutherschool en de Prins Mauritsschool.

 

Dr. Maarten Lutherschool

De school vervult een streekfunctie. De leerlingen uit Punthorst, Staphorst (aan de Leidijk en ten zuiden daarvan), IJhorst, Rouveen (ten oosten van de A28), Nieuwleusen, Balkbrug, Dedemsvaart en Dalfsen, e.o. bezoeken deze school

Ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen die wonen aan de Oude Rijksweg ten westen van de Goudenregenstraat Rouveen mogen kiezen tussen de Koning Willem-Alexanderschool, Ds. Harmen Doornveldschool en de Dr. Maarten Lutherschool.

Ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit de kern van IJhorst mogen kiezen tussen de Dr. Maarten Lutherschool en de Prins Mauritsschool.

 

Leerlingen die niet ingeschreven staan in de Gemeente Staphorst kunnen worden ingeschreven op de school die geografisch (afstand in kilometers en route) het gemakkelijkst bereikbaar is.

 

1.4 Schoolgrootte

De school telt circa 260 leerlingen. Op grond van dit leerlingenaantal zijn enkele combinatiegroepen niet te vermijden.

302