Doelstelling MR

De MR bestaat uit de ouder- en personeelsgeleding. Zij geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directeur over het te voeren beleid.

276